Salgsbetingelser

Gunnar Øye består av en fysisk butikk, lokalisert i Bogstadveien 52. Med tilhørende hjemmeside (gunnaroye.no).Dersom du skulle ha spørsmål er du hjertelig velkommen til å kontakte vår kundeservice via tlf eller e-post. Angprodukter som blir lagt ut på sosiale medier, kan du sende en dm på Instagram eller Facebook og vi vil svare deginnen 24 timer. 

Alle varer du finner på nettsiden er på lager, med mindre noe annet er oppgitt. 


Når din bestilling er registrert, og du har mottatt en bestillingsbekreftelse per e-post, vil vi motta din bestillingelektronisk. Videre vil vi akseptere bestillingen. Vi behandler alle bestillinger fortløpende etter beste evne.Dersom det forekommer et uforutsett problem og hele, eller deler, av bestillingen din ikke kunne leveres vil duikke bli fakturert eller bli belastet for dette og vi vil ta kontakt via e-post. *Vi tar forbehold at det kan forekommelenger behandlingstid på ordre i perioder med stor pågang, som f.eks jul og påske. 


Om du mot formodning skulle ønske å kansellere en bestilling som allerede har blitt akseptert, må kontakte ossper telefon 22693490 (hverdager kl 10:00 - 18:00 & Lør kl 10-16) så fort som mulig. Gunnar Øye tar forbeholdom at de automatiske e-postene som blir sendt ut kan bli forsinket, eller levert til feil e-postadresse. 


Vi jobber hele tiden for å optimalisere kundeopplevelsen på nett.

Pris

Vi gjør vårt beste for å ha korrekt informasjon, beskrivelse og priser på vår hjemmeside. Men det kan oppståsituasjoner hvor det forekommer feil. Om vi oppdager feil pris på et produkt som du har bestilt, vil vi varsle degså fort som mulig. Vi vil heretter gi deg to alternativer; enten akseptere bestillingen med korrekt pris eller kansellere din bestilling. Dersom vi ikke har mulighet til å komme i kontakt med deg, vil bestillingen bli kansellert og beløpetvil bli refundert til deg umiddelbart.

Sending og levering:

Sending og levering av varer fra gunnaroye.no anses som gjennomført når kunden har fått varen utlevert. Vareneskal sendes innenfor maksimalt 2 dager etter at bestillingen er registrert. Sending skjer først etter at du som kundehar mottatt en bekreftelse på at bestillingen din er akseptert. Levering skal normalt skje innenfor 1-5 virkedageretter at bestillingen er akseptert og innlevert hos Posten eller annen transportør. Varende sendes med PostenNorge/Bring, Porterbuddy og kan ankomme postkontor/Pib eller direkte i din postkasse. Dette er avhengig avfrakt metode og frakt leverandør.


Gunnar Øye står ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser i levering av din vare som skyldes feil eller forsinkelserhos frakt selskapet. Alle leveringsfrister er veiledende, og avvik kan forekomme. Dersom din bestilling blirforsinket eller borte, vil vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg slik at du mottar denne så raskt som mulig.


Du er selv ansvarlig for at kunde- og leveringsopplysningene du har oppgitt er korrekte, og vi anbefaler at du alltidkontrollerer disse etter gjennomført bestilling. Dersom du skulle oppdage feil i opplysningene dine ber vi deg omå gi oss beskjed om dette, så snart som mulig, per telefon 22693490 (hverdager kl 10:00 - 18:00 & Lør kl 10-16).Eventuelle feilleveranser/bortkomne pakker vil, ved feil opplysninger, være kundens ansvar. Dersom du motformodning ikke skulle ha mottatt bestillingen din innen 10 virkedager etter at den er bestilt, ber vi deg ta kontaktmed kundeservice (info@gunnaroye.no), eller direkte per telefon. Dersom du mot formodning ikke skulle mottavarene dine får du selvsagt refundert det du har betalt. Ved heving av kjøp grunnet forsinket levering vil du fåbeløpet refundert senest innen 14 virkedager. 

Risikoen for varen(e)

Risikoen for varene overgår til kjøper når angreretten, etter 14 dager fra mottagelsen, er utløpt. Er varen blitt skadetetter at kjøperen har fått den, bevarer kunden angreretten om skaden ikke skyldes uaktsomhet eller manglendeomsorg fra kundens side. Vi anbefaler at du beholder originalemballasjen da varen ved en eventuell reklamasjon,eller ved skade, anbefales å leveres tilbake i original innpakning.

Betalingsvilkår

Gunnar Øye AS (organisasjonsnummer 917508631). MVA på 25% inngår i alle priser. For personer bosatt påSvalbard, som skal ha MVA-fritak, må dere ta kontakt med vår kundeservice vedrørende dette. Det tilkommeringen andre avgifter på ditt opprinnelige kjøp enn det som står opplyst i bestillingsbekreftelsen du mottar pere-post. Du kan selv velge den betalingsmåten som passer deg best. Du kan velge å betale med betalingskort,faktura eller Vipps. For bestilling av varer betalt med betalingskort må du ha fylt 15 år, eller ha godkjenning fradin(e) foresatte. Pris på salgs- eller tilbudsvarer gjelder så lenge lageret rekker.

Kortbetaling

Betaling med kort er gebyrfritt. Slik betaler du med kort: Fyll inn alle opplysninger om deg selv, og din adresse.Velg betaling med VISA eller Mastercard. Fyll inn kortnummer, utløpsmåned- og år og sikkerhetskoden på baks-iden av kortet (de tre siste sifrene). Fyll inn kode fra kodebrikke, passord eller lignende for å gjennomføre kjøpetmed 3D-secure. Beløpet reserveres på din konto umiddelbart etter bestilling, og vil deretter ikke være tilgjengeligpå ditt betalingskort før reservasjonen evt. blir utløst. Reservasjonen vil ikke trekkes fra ditt betalingskort før bestilli-ngen er behandlet hos butikken, og vil utløses igjen dersom bestillingen din blir avslått. Dersom kun deler av bestill-ingen din kan leveres vil det kun trekkes penger for de varene som kan leveres til deg, og det resterende av reserva-sjonen vil igjen bli utløst og disponibelt på din konto.

Betale med Vips

Slik betaler du med Vipps: Fyll inn alle opplysninger om deg selv, og din adresse. Deretter velger du betalingmed Vipps. Tast inn ditt telefon nummer, gå deretter inn i Vipps appen hvor du får tilsendt en forespørsel ombetaling som deretter må godkjennes med din personlige Vipps kode på 4 siffer. Beløpet reserveres på dinkonto umiddelbart etter bestilling, og vil deretter ikke være tilgjengelig på ditt betalingskort registrert i Vippsfør reservasjonen eventuelt blir utløst. Reservasjonen vil ikke trekkes fra ditt betalingskort før bestillingen erbehandlet hos oss, og vil utløses igjen dersom bestillingen din blir avslått. Dersom kun deler av bestillingenkan leveres vil det kun trekkes penger for de varene som kan leveres til deg, og det resterende avreservasjonen vil igjen bli utløst og disponibelt på din konto.

Fraktpris

FraktprisInnenlands (i Norge) er det gratis frakt på alle bestillinger over 1000,-. For bestillinger på mindre enn 1000,-koster frakten 49,-. Bestiller du med levering til Svalbard koster dette 270-,.

Angrerett og retur

Hos gunnaroye.no returnerer du helt kostnadsfritt. Som kunde har du alltid 14 dagers ubegrenset angre- og returrett,som gjelder fra den dagen du har fått varen, eller angrerettskjema dersom dette leveres senere enn varen. Dersomdu ønsker å benytte deg av angreretten for varen du har kjøpt, skal du melde fra innen 14 dager etter at varener levert/hentet ut på utleveringsstedet. Dette skal meldes via vårt online returskjema som du finner ved å klikke pålenken her: RETURSKJEMA. Du kan også påberope deg angreretten ved å ta kontakt med Gunnar Øye direkte perpost, e-post eller telefon, også dersom du har spørsmål vedr. dette:


Adresse:Gunnar Øye, 0366 Oslo 

Telefon: 22693490 

E-post: info@gunnaroye.no


Varer som er brukt, utover det som normalt kan gjøres i fysisk butikk (dvs. prøvd) vil du bli belastet for eventuellverdireduksjon på varen. Dersom varen er brukt på så måte at den ikke kan selges videre vil du motta varen i retur,og bli belastet hele beløpet for varen. Varen må være i samme stand som da du mottok den for at den skal kunnereturneres!


Varen(e) skal hentes ut på utleveringssted FØR de(n) sendes i retur. Dersom du unnlater å hente ut varen på utlevering-sstedet, og den går i retur tilbake til butikken, vil du belastes for returportokostnadene som faller på butikken. Du vil ikkemotta penger i retur/få kansellert din faktura før returen har ankommet butikken. Dersom du ønsker varen reavsendt etterat den er blitt retursendt til butikken skal du selv dekke fraktomkostningene for dette.


Retursendinger må sendes med Posten Norge eller annen frakt leverandør som kan benyttes av privatpersoner. Dukan ikke returnere pakken(e) med samme fraktetikett som du fikk varen(e) tilsendt med, og denne må fjernes fraemballasjen for å unngå forvirring hos posten. Ved gjenbruk av fraktetikett vil du bli belastet for omkostningeneav dette.


Dersom du har valgt faktura som betalingsmetode vil du ikke motta ny faktura. Du skal selve trekke fra beløpet for varendu har returnert på din faktura og betale denne.Ved godkjent retur får du refundert penger direkte tilbake til ditt betalin-gskort så snart butikken har mottatt varen din i retur. Dersom du har unnlatt å bruke online returskjema vil det kunne ta noelenger behandlingstid da refusjonen gjøres manuelt. 

Reklamasjon

Eventuelle feil eller mangler ved produkter/varer levert fra butikk, bestilt gjennom gunnaroye.no, skal oppgis innen 2 månederetter du har oppdaget feilen. Det er din plikt å angi, og forklare, hvordan feilen eller mangelen viser seg. Dersom du oppdageren feil ved varen, skal du rette henvendelsen direkte til oss. Du kan som utgangspunkt kun klage over feil som viser seg innen 2år etter du har fått varen levert. For varer med begrenset holdbarhet er din klagemulighet avgrenset av eventuell holdbarhetsp-eriode. Du kan som forbruker velge om varen skal repareres eller byttes. Unntaket til denne hovedregelen er hvis bytting er umuligeller vil medføre uforholdsmessige store omkostninger for Gunnar Øye AS. For å melde fra om en reklamasjon kan du ta kontaktmed Gunnar Øye per post, e-post eller telefon, også dersom du har spørsmål om dette:


Telefon: 22693490 

E-post: info@gunnaroye.no


Ved tilbakebetaling ved reklamasjon vil beløpet bli tilbakebetalt til det betalingskortet som er brukt ved betaling. Tilbakebetaling vilskje innen 14 dager. Gunnar Øye følger Forbrukerutvalgets avgjørelser ved en eventuell tvist. 

Opplysningsplikt

Avtaler (kjøpsbestillinger) kan inngås på norsk eller engelsk, og oppbevares av virksomheten i 5 år, i henhold til bokføringsloven.Det er ikke mulig å komme til kontrakten etterfølgende via vår website. Hvis du ønsker å få tilsendt et nytt eksemplar av kontraktenpr. e-post, send oss en e-post til: info@gunnaroye.no.

Shipping abroad

Currently we unfortunately does not ship abroad.

Klage

Opplysning om klagemuligheter Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi en klage til:Forbrukerrådet Fred Olsens gate 1 0152 Oslo. Du kan klage til Forbrukerrådet via www.forbrukerradet.no.